Büyük İstanbul Depremi Neden Olacak

Muhammed
0
İstanbul’un yaklaşık 17 milyon nüfuslu metropol bölgesi özellikle deprem eğilimli olarak kabul edilmektedir. Riski doğru bir şekilde değerlendirebilmek için araştırmacılar yer altındaki süreçleri deşifre etmelidir. Şimdi GFZ Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden Marco Bohnhoff'un ait olduğu uluslararası bir ekip tarafından daha da ilerleme kaydedilmiştir. Marmara Denizi'nin altında, tektonik streslerden doğrudan kaynaklanan değil, doğal gazdan kaynaklanan depremleri tespit ettiler.

Fransız Araştırma Merkezi'nden Louis Geli liderliğindeki ekip, 25 Temmuz 2011'de Maramara Denizi'nin batı kesiminde meydana gelen depremden sonra kaydedilen sismik verileri 5.1 büyüklüğünde analiz etti. Beklendiği gibi, sonraki günlerde ve haftalarda birkaç artçı şok meydana geldi, ancak daha az şiddetliydi. Bohnhoff, "Daha güçlü bir deprem, yeraltındaki stresi değiştiriyor. Bu, artçı şoklar olarak da adlandırılan stresin daha sonra tekrar telafi edildiği şoklara neden oluyor" diye açıklıyor. Bu, 2011 yazında, İstanbul yakınlarındaki Marmara Denizi'nin altında gerçekleşti. Bununla birlikte, ana deprem kökeninin bulunduğu kristalin bodrum katında yalnızca birkaç artçı şok meydana gelmesi çarpıcıydı. “Bunun yerine, deniz tabanının altında çok sığ derinliklerde birçok sarsıntı kaydettik,” Sığ depremlerin yerelleştirilmesinde ve analizinde rol oynayan Bohnhoff. “Bu oldukça şaşırtıcıydı, çünkü bu katmanlar tipik olarak tektonik stres altında aseismik olarak deforme olan ve depremler için tipik ani hareketler yapmayan yumuşak tortulardan oluşuyor.”

Aslında, yazarların açıkladığı gibi, altta yatan başka bir mekanizma daha var: M5.1 depremi, zili vurmak gibi stres alanını bozdu, böylece tektonik rahatsızlığa yakın doğal gaz rezervuarı artan baskı altında kaldı. Sonuç olarak, gaz kaçtı ve zayıf depremleri tetiklediği yere doğru yukarı hareket etti. “Farklı işlemler söz konusudur. Küçük kayma kırıkları harekete geçirilmiş olabilir veya gaz çıkışı, volkanlardan veya gaz sızıntılarından da bilinen bir işlem olan su dolu oyukların salınımına neden olmuş olabilir.” Maramara'nın dibinin altında gerçekleşen tam işlemler. Jeofizikçi, denizin mevcut verilerden çözülemediğini söylüyor. Bu, örneğin sondaj deliklerinde, kaynak konumuna daha da yakın yerleştirilmiş sismometreler gerektirir.

Bohnhoff ve GFZ ve diğer uluslararası ortak kurumlardan meslektaşları, daha büyük İstanbul bölgesinde, GONAF Gözlemevi'nin (Kuzey Anadolu Fayı'ndaki Jeofizik Gözlemevi) bir parçası olarak daha doğuda bu tür bir delik açma enstrümanları kurdular. Tektonik plakaların devam eden deformasyonunu, yer kabuğunda gerilimleri ve titreşimleri çok doğru bir şekilde saptamak için tasarladılar ve sonuçta mega kentin kapısında yaklaşmakta olan güçlü deprem için daha gerçekçi bir risk analizi yapılmasına izin verdiler. Temel olarak, 2040 yılına kadar 7 büyüklüğünde veya daha büyük bir deprem olasılığı yüzde 35 ila 70'tir.

Bohnhoff, "İstanbul metropol bölgesi için sismik tehlike ve risk mutlaka yeni bulgular neticesinde değişmiyor. Ancak daha gerçekçi hale getirmek için çeşitli deprem senaryolarına dahil edilmeleri gerekiyor." "Bu şekilde, şimdiye kadar halk tarafından tamamen göz ardı edilen bir yönü de vurguluyoruz, yani Kuzey Anadolu Fay Zonu ve gaz deposunun uzamsal yakınlığı ilave bir tehlike potansiyeli teşkil ediyor." Depozito nedeniyle büyük gaz tankları karada kısa bir mesafede bulunur. Güçlü bir deprem olması durumunda, patlama veya gaz kaçağı riski artar. Bohnhoff: "Bu tür tehlikeler, deprem sonucu nüfusun zarar görme riskini artırıyor."

Yorum Gönder

0Yorumlar
Yorum Gönder (0)