Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Geçirimli Beton Yapıldı

Muhammed
0

Bingöl üniversitesi inşaat mühendisliği öğrencileri tarafından geçirimli beton yapıldı. Geçirimli betondan kısaca bahsedecek olursak Geçirimli beton, geleneksel betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren bir betondur. Betonda sadece iri agrega, özellikle de kırmataş daha fazla kullanılmakta, ince agrega kullanılmamaktadır. Böylece geleneksel betona göre daha çok hava ve su geçirimliliği sağlanmaktadır. Geçirimli beton, “geçirimli kumsuz beton” veya “poroz beton” olarak da adlandırılmaktadır. Kullanım faydaları çok geniş olan geçirimli beton yer altı suyu yenilenmesi, yüzey kirleticilerin kontrolü, erozyon kontrolü, kentsel ısı adası etkisi azaltma, kar erimesini hızlandırma, sulama sistemi olarak kullanılabilme, daha fazla ağaçlı alana imkan vermesi ve eğimsiz yüzey sağlayabilme gibi birçok faydası bulunmaktadır. Geçirimli betonun faydaları kadar kullanım alanlarıda çeşitli ve çoktur, kısaca bahsedecek olursak; 

a.Kaldırımlar ve yollar
b.Otoparklar
c.Düşük su geçitleri
d.Yağmur bahçeleri
e.Şev stabilizasyonu
f.Seralar
g.Su eğlence merkezleri ve hayvanat bahçeleri
h.Hidrolik yapılar
i.Kaldırım kenarına drenaj
j. Mahmuzlar ve kıyı duvarı
k. Gürültü bariyerleri
l. Duvarlar (yük taşıma dahil)
m. Spor tesisleri alt yapısı
n. Peyzaj düzenlemeleri
gibi birçok alanda kullanım imkanı sunuyor. Geçirimli betonun kullanım alanlarına ve faydalarına dikkat çeken Bingöl üniversitesi mühendislik öğrencileri geçirimli betonun diğer beton türlerinden yapım aşamasında çok farklı olmadığına deney yaparak gösterdiler. Bingöl üniversitesinde Arş.Gör. Murat Dener'in danışmanlığıyla yapılan deney, geçirimli betonun ne kadar önemli ve çevreye yararlı olabileceğini gösterdi. Gittikçe artan şehirleşme ve çevreye dökülen beton yüzünden çevre, iklim ve canlılar olumsuz etkilenebilmektedir, bunun önüne geçmek için en kolay ve ekonomik yol, normal beton yerine geçirimli beton kullanımıdır. Kullanımını artırmak için öğrenciler bilgilendirilmeli ve geçirimli beton kullanımı için teşvikler yapılmalıdır. Yaptıkları teşvik ve bilgilendirmeler için Bingöl üniversitesi öğrencilerine ve Arş.Gör. Murat Dener hocamıza çok teşekkür ederiz.

Kaynaklar
•ACI Committee 522 (2010), ACI 522R-10 Report on Pervious Concrete, American Concrete Institute.
•ACI Committee 522 Specification (2008), ACI 522.1 Specification for Pervious Concrete Pavement. 
•Akakın, T., & Kılınç, C. (2011), Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi, 8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir.
•Caltrans (2014), Pervious Pavement Design Guidance, Sacramento, California: California Department of Transportation.
•CPG (2013), Handbook for Pervious Concrete Certification in Greater Kansas City, CPG.
•Kevern, J., Wang, K., & Schaefer, V. (2008, Temmuz), Pervious Concrete in Severe Exposures, Concrete International, 43-49.
•Larrard, F., & Belloc, A. (1997), Influence of Aggregate on the Compressive Strength of Normal and High-strength Concrete, ACI 
Materials Journal(94-5), 26-27.
•Lian, C., & Zhuge, Y. (2010), Optimum Mix Design of Enhanced Permeable Concrete– An Experimental Investigation, Construction 
and Building Materials(24), 2664–2671.
•Meininger, R. (1988), No-fines Pervious Concrete for Paving, National Ready Mixed Concrete Association(175).
•Mulligan, A. (2005), Attainable Compressive Strength of Pervious Concrete Paving Systems (doktora çalışması). University of 
Central Florida.
•Neptune, A., & Putman, B. (2010, Kasım–Aralık), Effect of Aggregate Size and Gradation on Pervious Concrete Mixtures, ACI 
Materials Journal, 625-631.
•NRMCA-PCA.(2016),www.perviouspavement.org/benefits/environmental.html adresinden alındı.
•Virginia DEQ (2011), Virginia DEQ Stormwater Design Specification No.7 Pervious Concrete. 

Yorum Gönder

0Yorumlar
Yorum Gönder (0)