Kuzey Amerika'da Bilinen En yaşlı Ağaç

Muhammed
0


Yakın dönemde dökümante edilen, Kuzey Carolina'daki kel servi ağaçları Kuzey Amerika'nın doğusundaki bilinen en eski ağaçlar ve sulak kara alanlarındaki  bilinen en yaşlı türler olarak kayıtlara geçti. Bu ağaçların içinde 2,624 yaşındaki bir servi de bulunuyor.

Yerbilimleri ordinaryüsü olan David Stahle, üniversitenin Antik Kel Servi Konsorsiyumu ve diğer gruplar 2017 yılında ağaçların varlığını tespit etti ve Kara Nehir (Black River) ve Raleigh'in güneyindeki alanı ormanlaştırdı. Stahle ve ekibi ağaçların yaşlarını dendrokronoloji kullanarak ağaçların yaş halkalarını sayma ve radyo karbon yaş hesabı kullanarak karbon 14 yöntemi ile hesapladı.

Hesaplamaların ve analizlerin sonuçları Environmental Research Communications'ta yayımlandı. Antik ağaçlar kapalı bir ekosistemin -yani yaklaşık 100 kilometrelik Black River'ın çok büyük bir kısmını içine alan yaşam alanının- bir parçası. Yaşlarının yanı sıra, bu ağaçlar aynı zamanda tarih boyunca iklimin nasıl olduğu, ne gibi değişimler geçirdiğini de anlamamızı sağlayan canlı kayıt cihazları gibi bir işlev görmesi dolayısıyla büyük bir önem arz ediyor.

Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundan en eski paleoiklim kayıtları taşıyan en yaşlı ağaç örnekleri yaklaşık 900 yaşında. Bu ağaçlardan elde edilen bilgiler doğal olarak hem kolonyal dönemin hem de prekolonyal dönemin iklim verilerini taşıyor ve kuraklıklardan sel ve taşkınlara kadar birçok doğa şartına dair bilgiler veriyor.

Stahle yaptığı açıklamada, bu kadar uzun bir nehiri boylu boyunca kaplayan yaşlı ve bütün halde ağaçlar bulmanın son derece alışılmadık bir durum olduğunu belirtti. Kelleşmiş servi ağaçları kereste elde etmek için oldukça önde gelen bir tercih ve ancak buna karşın bilinen kel servi ormanlarının orijinlerinin yüzde birinden daha azı korunmuş, bugüne ulaşmış durumda.

Stahle, bu bölgede bu alanda 1985 yılından beri çalışmalar yürütüyor. 1988 yılında Science dergisinde yayımlanan çalışmasında 1.700 yaş civarındaki kel servileri ağaçlarını kataloglamıştı. Bu çalışmalar, bu doğa alanına dikkatleri çekerken bir taraftan da dikkatli bir şekilde korunmasını sağlamıştı.

65 milyon metrekarelik (16,000 akre) bu alanı satın alan The Nature Conservancy, sahibi olduğu diğer birçok alan gibi burayı da halka ve araştırmaya açık alan olarak korumaktaydı.

Dr. Stahle'in oldukça orijinal olan Black River boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda iki milenyumdan daha öncesine ait olan ağaçların bugüne kadar kalmış olduklarının keşfedilmesi North Carolina'nın sahil kesiminin bu iki milenyum boyunca ne gibi şekillerde, nasıl şartlarda bulunduğu ve nasıl görünerek hangi iklim tiplerini tecrübe ettiğini anlamamızı sağlıyor.

Araştırmacılara göre Dr. Stahle'in çalışmaları olmasaydı bu alan muhtemelen diğer alanlar gibi yok olacak veya en azından büyük zarar görecekti.

En yeni çalışmasında ise, Dr Stahle ve ekibi 110 ayrı ağaçtan ağaçlara zarar vermeyen bir metot ile çekirdek 'core' örnekler alınarak ağaçların yatay olarak kesitlerinin nasıl görünmekte olduğu anlaşılmaya çalıştı. Bahsi geçen ağaçların bulunduğu sulak ve karasal olan bu alandaki yaşlı ağaçların sanılandan 10 kat daha fazla büyümüş kel serviler olduğu gözlemlendi.

Stahle'a göre bu alan içerisinde hala daha yaşlı ağaçların var ve keşfedilmeyi bekliyor.

Kaynaklar :

Yorum Gönder

0Yorumlar
Yorum Gönder (0)